ingeurenenkleuren.nl

In Geuren en Kleuren - Wijnstudie en In Geuren en Kleuren hebben een bijzondere samenwerking. Sinds drie jaar hebben we een stevige, diepgaande relatie weten op te bouwen, die ontstaan is uit de opleiding van de medewerkers op wijn en spijsgebied.
Hiermee weet men elk moment een eigen, specifieke en speciale wijnkeuze te geven.

``De wekelijke ontdekkingstocht bestaat er niet in dat men nieuwe landschappen ontdekt, maar dat we de wereld na het genot van een goede wijn/-spijscombinatie, met nieuwe ogen kunnen bekijken´´.

In Geuren en Kleuren en Wijnstudie nodigen u dan ook van harte uit voor een bijzondere proeverij van smakelijke gerechten én daarbij passende wijnen. Website ´In Geuren en Kleuren´.